Foto-impressie werf - 07.12.2018   Terug naar overzicht


De werken aan de nieuwe biostoomcentrale schieten aardig op. Deze foto’s dateren van 22 november.

  1. De afvalbunker bij valavond: een feeëriek beeld.De afvalbunker bij valavond: een feeëriek beeld.

  2. De afvalbunker met links de assenbunker.

  3. De afvalbunker met het verbrandingsrooster (groen) en vooraan de voorbereiding van de vloer voor de installatie van de rookgasreiniging.

  4. De footprint van de totale werken wordt stilaan duidelijk.


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub