Glijden naar de top - 07.06.2018   Terug naar overzicht


De bouw van de nieuwe biostoomcentrale in Ravenshout-Beringen draait op volle toeren.

Het bouwrijp maken van de gronden en de eerste funderingswerken verliepen moeizaam wegens een erg nat voorjaar. Maar nu rijzen de eerste gebouwen op en daarbij is er letterlijk … een blikvanger: de afvalbunker van liefst 36 meter hoog wordt momenteel in 12 dagen gerealiseerd via glijbekisting (12 cm/uur). Maar ook andere technieken, toegepast op het terrein, zijn niet alledaags.

De vooropgestelde timing wordt nog altijd aangehouden, de werken zitten op schema. Vanaf september 201

Glijden naar de top

De bouw van de nieuwe biostoomcentrale in Ravenshout-Beringen draait op volle toeren.

Het bouwrijp maken van de gronden en de eerste funderingswerken verliepen moeizaam wegens een erg nat voorjaar. Maar nu rijzen de eerste gebouwen op en daarbij is er letterlijk … een blikvanger: de afvalbunker van liefst 36 meter hoog wordt momenteel in 12 dagen gerealiseerd via glijbekisting (12 cm/uur). Maar ook andere technieken, toegepast op het terrein, zijn niet alledaags.

De vooropgestelde timing wordt nog altijd aangehouden, de werken zitten op schema. Vanaf september 2019 begint de testing van de installatie, in januari 2020 moet ze operationeel zijn.

De nieuwe biostoomcentrale in Beringen zal 200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsafval verwerken op de meest performante manier en met de best beschikbare technologie.

De biostoomcentrale wekt duurzame warmte op, die via een warmtenet geleverd zal worden aan naburige bedrijven. Met het petrochemisch bedrijf Borealis, de buur, heeft het warmtenet reeds een eerste en bovendien zeer belangrijke klant.

De opgewekte energie die niet wordt aangewend voor de levering van warmte in de onmiddellijke omgeving  onder de vorm van stoom en/of warm water, zal volledig omgezet worden in elektriciteit.

Om de funderingswerken van de nieuwe biostoomcentrale te kunnen uitvoeren is er gebruik gemaakt van drainage-bemaling met zeer lokaal ook filter-bemaling. Het opgepompte water is zo veel als mogelijk ter plaatse opnieuw geïnfiltreerd met behulp van retourbemaling. Enkel het teveel aan water is via een debietmeter geloosd in de beek. De diepste bouwputten zijn gemaakt met behulp van Soilmixwanden en onderwaterbeton. Hierdoor is de diepte van de bemaling zeer sterk beperkt gebleven.

Op dit moment worden de wanden van de afvalbunker opgetrokken met behulp van glijbekisting. Hierdoor slagen de aannemers erin om binnen een termijn van 12 dagen de constructie op te trekken tot een hoogte van 36 meter.

Hiermee zit de bouw volledig op schema. In de 2de helft van dit jaar zullen de eerste machine-onderdelen geleverd worden. Het proefdraaien van de installatie is gepland voor najaar 2019, zodat de hele installatie volledig operationeel zal zijn tegen begin 2020.

 


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub