Rookgasreiniging   Terug naar overzicht


De rookgasreiniging bestaat uit een electro-filter, een reactor met injectie van natriumbicarbonaat (ook wel bekend als bicar, of – in de volksmond – maagzout) en actief kool, een cycloonfilter, een DeNOx en externe economiser, waar de laatste hoeveelheid aan recupereerbare energie in de rookgassen gevaloriseerd wordt. Zo worden de rookgassen geneutraliseerd en ontstoft. Het stof wordt onder de vorm van vliegassen opgeslagen in twee gesloten silo’s (enerzijds zuivere vliegassen en anderzijds rookgasreinigingsresidu) en afgevoerd voor verdere verwerking.


De elektrofilter (7)

De elektrofilter bestaat uit een veld waarin stangen, die zijn aangesloten op een hoge spanning, hangen tussen geaard plaatwerk. Deze spanning zorgt voor het opladen van de stofdeeltjes, waardoor deze aangetrokken worden door de geaarde platen. Periodiek wordt er met pneumatische hamers op het plaatwerk geklopt, zodat het gevangen stof naar beneden valt en opgevangen kan worden. Dankzij de elektrofilter kan reeds meer dan 90% van het aanwezige stof in de rookgassen afgevangen worden.

 


De reactor (8)

In de reactorbuis worden bicarbonaat en actieve kool in de rookgassen geïnjecteerd en de rookgassen gereinigd. Deze stoffen binden zich hoofdzakelijk met respectievelijk zuren en dioxines.

 


De mouwenfilter (9)

Aan de uitgang van de reactor worden de rookgassen overgebracht naar de mouwenfilter. Deze filter is opgebouwd uit 6 kamers die volledig gevuld zijn met filterdoeken. De rookgassen vinden hun weg door deze doeken, waar alle stofdeeltjes op achterblijven. Ook hier worden periodiek de filterdoeken afgeblazen, waardoor het afgevangen stof naar beneden valt en opgevangen kan worden.

 


De DeNOx-installatie (10)

De DeNOX-installatie zorgt voor een sterke reductie van de hoeveelheid NOx in de rookgassen. Geïnjecteerde ammoniak zet met behulp van de katalysator de NOX-en in de rookgassen om in H2O (water) en N2 (stikstof), beide onschadelijke gassen. Deze reiniging vindt plaats bij een temperatuur boven de 200°C.

 

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub