Emissiemetingen   Terug naar overzicht


Met behulp van FT-IR en geavanceerde meetcomputers kunnen de restconcentraties van de verschillende stoffen aanwezig in de rookgassen bepaald worden. Het betreft in het bijzonder de concentraties aan stof, waterstofchloride, totaal organische koolwaterstofverbindingen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide en stikstofoxiden. De emissiemetingen worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. De metingen zelf worden maandelijks gerapporteerd aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.


Continue metingen

Een meetcel in de schouw van de verbrandingsoven voert iedere minuut metingen uit op de stoffen waterstofchloride (HCl), koolstofmonoxide (CO), stof, totaal organische Koolwaterstoffen (TOC), stikstofoxiden (NOXen  zwavelstofdioxide (SO2). De computer verzamelt de meetgegevens en stelt deze permanent beschikbaar in de controlekamer. Bovendien worden er dagelijks meetrapporten opgesteld.

Maand Oktober 2022
Parameter % t.o.v. norm Norm (mg/Nm3) Grafiek
NOx 60% 100   Bekijk grafiek
CO 10% 50   Bekijk grafiek
TOC 1% 10   Bekijk grafiek
Stof 33% 10   Bekijk grafiek
HCI 37% 10   Bekijk grafiek
SO2 9% 50   Bekijk grafiek

Hoe lees je de tabel?

- Meetresultaat

De meetresultaten die je in deze tabel vindt, zijn de gemiddelde uitstoot van HCl, CO, stof, TOC, NOX en SO2 van de voorbije maand. In de onderliggende grafiek kunnen de waarden van de afgelopen 12 maanden bekeken worden. 

- Norm

De norm die je in de tabel vindt, is een maximum waarde die niet mag overschreden worden. Deze waarde is officieel vastgelegd door de bevoegde overheid.

 

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub