Over het Project Biostoom Beringen EN


Bionerga heeft besloten een nieuwe Biostoomcentrale op te richten in Ravenshout-Beringen, naast een internationaal chemisch bedrijf, met name Borealis. Bionerga is reeds verantwoordelijk voor twee afvalverbrandingsinstallaties:

Biostoom Beringen NV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de wetten van het Koninkrijk België met maatschappelijke zetel te B-3580 Beringen, Industrieweg 150, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0678.742.850, handelt in overeenstemming met artikel 60 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Door de verbranding van 200.000 ton niet-gevaarlijke en niet-recycleerbare afvalstoffen per jaar zal de nieuwe Biostoomcentrale hoogwaardige stoom produceren. Deze stoom dient op zijn beurt optimaal benut te worden. Enerzijds door dynamische warmteleveringen aan derden te garanderen, anderzijds door de resulterende stoom efficiënt in elektriciteit om te zetten. De installatie dient te voldoen aan de criteria voor een R1-installatie volgens de Europese Kaderrichtlijn Afval (dit betekent het “hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking”). De installatie dient tevens te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en normeringen qua emissies, geluid, … De installatie zal bestaan uit één verbrandingslijn.

Bionerga beschouwt de biostoomcentrale in Oostende als de referentie. De nieuwe Biostoomcentrale in Beringen dient gelijkwaardig of beter (wat betreft uitrusting, kwaliteit, afwerking,…) te zijn dan de biostoomcentrale in Oostende. Een doorgedreven standaardisatie binnen de nieuwe Biostoomcentrale wordt beoogd, hetgeen o.m. moet resulteren in een minimale reserveonderdelen filosofie. Bijkomende standaardisatie met bijvoorbeeld de bestaande centrale in Oostende, evenals verdere optimalisaties worden aangemoedigd.

Bionerga organiseert een vrijwillig onderhandelingsproces voor de verschillende Loten, dewelke wordt voorafgegaan door een kandidaatstelling- en selectieprocedure. Deze website bevat verdere informatie in dat verband. Zo kunnen geïnteresseerde partijen verdere informatie vinden in verband met het Project, het voorwerp en omvang van de diverse Loten, de kandidaatstelling- en selectieprocedure en een indicatieve tijdstabel voor de daaropvolgende stappen, waaronder de biedingsprocedure zelf, onderhandelingen, contractuele en financiële overeenkomst. Geïnteresseerde Kandidaten worden aangespoord om de relevante Algemene Voorwaarden nauwkeurig te lezen.

Geïnteresseerde Kandidaten worden uitgenodigd om hun interesse te bevestigen door in te schrijven voor het relevante Lot.Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende