Over het Project Biostoom Beringen EN


Het project Biostoom Beringen

Biostoom Beringen NV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Momenteel beschikt de NV over 2 verbrandingsinstallaties:

  • in Houthalen-Helchteren, operationeel sinds 1984
  • In Oostende, operationeel sinds 2009

Door de verbranding van 200.000 ton niet-gevaarlijke en niet-recycleerbare afvalstoffen per jaar zal de nieuwe Biostoomcentrale in Beringen hoogwaardige stoom produceren. Die zal optimaal benut worden, enerzijds door dynamische warmteleveringen aan derden te garanderen, anderzijds door de resterende stoom efficiënt in elektriciteit om te zetten. De installatie zal voldoen aan de criteria voor een R1-installatie volgens de Europese Kaderrichtlijn Afval (dit betekent het “hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking”). De installatie zal tevens de toepasselijke wetgeving en normeringen volgen qua emissies, geluid, ...

De installatie zal bestaan uit één verbrandingslijn.

De bouw van de nieuwe biostoomcentrale in Beringen werd onderverdeeld in verschillende loten. Hiervoor organiseert Bionerga een vrijwillig onderhandelingsproces, telkens voorafgegaan door een kandidaatstelling- en selectieprocedure. Hieronder vindt u verdere informatie in dat verband.

Geïnteresseerde kandidaten worden aangespoord om de relevante Algemene Voorwaarden nauwkeurig te lezen.

Zij worden uitgenodigd om hun interesse te bevestigen door in te schrijven voor het relevante Lot.Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub