Emissiemetingen   Terug naar overzicht


Met behulp van FT-IR en geavanceerde meetcomputers kunnen de restconcentraties van de verschillende stoffen aanwezig in de rookgassen bepaald worden. Het betreft in het bijzonder de concentraties aan stof, waterstofchloride, totaal organische koolwaterstofverbindingen, zwaveldioxide, koolstofmonoxide, stikstofoxiden en ammoniak. De emissiemetingen worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme. De metingen zelf worden maandelijks gerapporteerd worden aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.


Continue metingen

Eens de biostoomcentrale operationeel is, zullen op deze website de dagelijkse meetrapporten samengevat worden.

Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub