Opdrachtgever   Terug EN


Biostoom Beringen NV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de wetten van het Koninkrijk België met maatschappelijke zetel te B-3580 Beringen, Industrieweg 150, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0678.742.850, handelt in overeenstemming met artikel 60 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen


Bezoek ook de website van Bionerga

Bezoek ook de website van Biostoom Oostende

Bezoek ook de website van Energiehub